RANDOM
VIDEO

Bài tập 4 trang 167 SGK Sinh học 6

Giải bài 4 tr 167 sách GK Sinh lớp 6

Tìm trên đồng ruộng sau khi gặt hoặc trên bãi cỏ, ven cây gỗ mục, trong rừng ẩm... các loại nấm mũ khác nhau.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 4

 
 

Nấm mốc xanh, nấm nen, nấm rơm...

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 4 trang 167 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1