YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 7 trang 111 SBT Sinh học 6

Giải bài 7 tr 111 sách BT Sinh lớp 6

Trong số những đặc điểm sau đãy, đặc điếm nào không đúng với nấm?

A. Cơ thể gồm những sợi không màu, một số ít có cấu tạo đơn bào.

B. Không có chất diệp lục và không có chất màu nào khác.

C. Sinh sản rất nhanh bằng cách phân đôi tế bào.

D. Dinh dưỡng bằng hình thức hoại sinh. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Sinh sản rất nhanh bằng cách phân đôi tế bào không phải đặc điểm của nấm.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 111 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON