YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 8 trang 111 SBT Sinh học 6

Giải bài 8 tr 111 sách BT Sinh lớp 6

Nấm có phải là thực vật không? Vì sao?

A. Không phải là thực vật, vì không có diệp lục, không có khả năng quang hợp.

B. Không phải là thực vật, vì cơ thể không có dạng thân, lá.

C. Nấm là thực vật vì sống trên môi trường đất.

D. Nấm là thực vật vì người ta gọi là "cây nấm”.

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 8

  • Nấm không có chất diệp lục và không có chất màu nào khác.
  • Nấm không phai là thực vật vì không có diệp lục, không có khả năng quang hợp.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 111 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON