YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 19 trang 114 SBT Sinh học 6

Bài tập 19 trang 114 SBT Sinh học 6

Cơ thể nấm gồm những sợi không màu, một số ít có cấu tạo đơn bào (nấm men).

Nhiều nấm có cơ quan sinh sản là mũ nấm. Có những nấm lớn nhưng cũng có những nấm rất bé phải nhìn qua kính hiển vi mới thấy rõ.

Nấm sinh sản chủ yếu bằng ...................

A. mũ nấm.

B. sợi nấm.

c. bào tử.

D. cách phân đôi tế bào. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 19

  • Cơ thể nấm gồm những sợi không màu, một số ít có cấu tạo đơn bào (nấm men).
  • Nhiều nấm có cơ quan sinh sản là mũ nấm. Có những nấm lớn nhưng cũng có những nấm rất bé phải nhìn qua kính hiển vi mới thấy rõ.
  • Nấm sinh sản chủ yếu bằng bào tử.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 114 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON