ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 13 trang 108 SBT Sinh học 6

Giải bài 13 tr 108 sách BT Sinh lớp 6

  • Tại sao khi muốn gây mốc trắng người ta chỉ cần để cơm nguội hoặc bánh mì ở nhiệt độ trong phòng và có thể vẩy thêm ít nước?
  • Tại sao ở trong chỗ tối nấm vẫn phát triển được? 
YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 13

 
 
  • Mốc trắng dinh dưỡng bằng hình thức hoại sinh, các sợi mốc hút nước và chất hữu cơ trong cơm nguội hoặc bánh mì để sống và phát triển. 
  • Khi muốn gây mốc trắng người ta chỉ cần để cơm nguội hoặc bánh mì ở nhiệt độ trong phòng và có thế vẩy thêm ít nước vì:
    • Trong không khí có rất nhiều bào tử của mốc trắng, nó sẽ rơi vào cơm nguội hoặc bánh mì để phát triển (gặp môi trường thuận lợi).
    • Mốc trắng dinh dưỡng bằng hình thức hoại sinh, các sợi mốc hút nước và chất hữu cơ trong cơm nguội hoặc bánh mì để sống và phát triển.
    • Trong chỗ tối nấm vẫn phát triển được vì nấm sống dị dưỡng, không như thực vật cần ánh sáng để quang hợp. 

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 108 SBT Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1