YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 167 SGK Sinh học 6

Giải bài 3 tr 167 sách GK Sinh lớp 6

Nấm giống và khác tảo ở điểm nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

  • Giống nhau:
    • Đều đã hình thành các cơ thể đa bào, các tế bào cấu tạo tảo và nấm đều đã có nhân hoàn chỉnh.
    • Đều có thể có cấu tạo dạng sợi như tảo xoắn, nấm mốc trắng, nấm rơm.
    • Đều có thể sinh sản vô tính bằng bào tử như: tảo tiểu cầu, nấm mốc trắng, nấm rơm.
  • Khác nhau: Khác nhau giữa nấm và tảo
  Nấm Tảo
Môi trường sống Sông ở môi trường đất, bám trên cơ thể động vật, thực vật hoặc sống trên các nguồn chất hữu cơ khác. Sống trong môi trường nước.
Cấu tạo tế bào Trong tế bào không chứa chất diệp lục nên không tự chế tạo được chất hữu cơ. Tế bào chứa chất diệp lục nên tự tổng hợp được chất hữu cơ.
Phương thức sống

Sống dị dưỡng: hoại sinh hay kí sinh.

Sống tự dưỡng

-- Mod Sinh Học 6 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 167 SGK Sinh học 6 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON