YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 123 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 tr 123 sách GK Sinh lớp 11

Tại sao xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Xung thần kinh được dẫn truyền trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều vì màng sau xináp không có chết trung gian hóa học để đi về màng trước và ở màng trước không có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 123 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON