YOMEDIA
NONE

Bài tập 33 trang 69 SBT Sinh học 11

Giải bài 33 tr 69 sách BT Sinh lớp 11

Trong cơ chế lan truyền điện thế hoạt động qua xináp, chất trung gian hoá học gắn vào thụ thể ở màng sau làm cho màng sau

A. đảo cực.                                                        B. tái phân cực.

C. mất phân cực.                                               D. đảo cực và tái phân cực.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 33

  • Trong cơ chế lan truyền điện thế hoạt động qua xinap, chất trung gian hóa học gắn với thụ thể ở màng sau làm cho màng sau mất phân cực.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 33 trang 69 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON