MOBILEAPP

Bài tập 31 trang 69 SBT Sinh học 11

Giải bài 31 tr 69 sách BT Sinh lớp 11

Trong xináp, bóng chứa chất trung gian hoá học nằm ở

A. chuỳ xináp.                                                 B. trên màng trước xináp.

C. trên màng sau xináp.                                 D. khe xináp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 31

  • Trong xinap, bóng chứa chất trung gian hóa học nằm ở chùy xinap.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 31 trang 69 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA