YOMEDIA
NONE

Bài tập 6 trang 58 SBT Sinh học 11

Giải bài 6 tr 58 sách BT Sinh lớp 11

Nêu khái niệm xináp? Xináp có cấu tạo như thế nào? Quá trình truyền tin qua xináp gồm các giai đoạn nào?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

  • Xináp là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế bào thần kinh với loại tế bào khác (tế bào cơ, tế bào tuyến...).
  • Xináp gồm: màng trước, màng sau, khe xináp và chuỳ xináp. Chuỳ xináp có các bóng chứa chất trung gian hoá học.
  • Các giai đoạn của quá trình truyền tin qua xináp:
    • Xung thần kinh lan truyền đến chuỳ xináp và làm Ca2+ đi vào trong chuỳ xináp.
    • Ca2+ làm cho các bóng chứa chất trung gian hoá học gắn vào màng trước và vỡ ra. Chất trung gian hoá học đi qua khe xináp đến màng sau.
    • Chất trung gian hoá học gắn vào thụ thể ở màng sau gây xuất hiện điện thế hoạt động ở màng sau. Điện thế hoạt động hình thành lan truyền đi tiếp.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 trang 58 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON