YOMEDIA
NONE

Bài tập 34 trang 70 SBT Sinh học 11

Giải bài 34 tr 70 sách BT Sinh lớp 11

Điện thế hoạt động lan truyền qua xináp chỉ theo một chiều từ màng trước sang màng sau vì

A. phía màng sau không có chất trung gian hoá học.

B. phía màng sau không có chất trung gian hoá học và màng trước không có thụ thể tiếp nhận chất này.

C. màng trước không có thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học.

D. phía màng sau có bao miêlin ngàn cản và màng trước không có thụ thể tiếp nhận chất này.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 34

  • Điện thế hoạt động lan truyền nhờ có chất trung gian hóa học và thụ thể tiếp nhận chất trung gian hóa học.
  • Điện thế hoạt động lan truyền qua xináp chỉ theo một chiều từ màng trước sang màng sau vì phía màng sau không có chất trung gian hoá học và màng trước không có thụ thể tiếp nhận chất này.

⇒ Đáp án: B 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 70 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON