YOMEDIA
NONE

Bài tập 30 trang 69 SBT Sinh học 11

Giải bài 30 tr 69 sách BT Sinh lớp 11

Trong xináp hoá học, thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nằm ở

A. khe xináp.                                                    B. màng trước xináp.

C. màng sau xináp.                                           D. chuỳ xináp.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 30

  • Trong xináp hoá học, thụ thể tiếp nhận chất trung gian hoá học nằm ở màng sau xináp.

⇒ Đáp án: C 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 30 trang 69 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON