YOMEDIA
NONE

Bài tập 32 trang 69 SBT Sinh học 11

Giải bài 32 tr 69 sách BT Sinh lớp 11

Sau khi điện thế hoạt động lan truyền tiếp ở màng sau, axêtincôlin phân huỷ thành

A. axêtat và côlin.                                             B. axêtin và côlin.

C. axit axêtic và côlin.                                       D. estera và côlin.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 32

  • Sau khi điện thế hoạt động lan truyền tiếp ở màng sau, axetincolin phân hủy thành axetat và colin.

⇒ Đáp án: A 

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 32 trang 69 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON