ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 123 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 tr 123 sách GK Sinh lớp 11

Đánh dấu X vào ô □ cho câu trả lời đúng về xináp.

□ a) Tốc độ truyền tin qua xináp hóa học chậm hơn so với lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin.

□ b) Tất cả các xináp đều có chứa chất trung gian hóa học là axêtincôlin.

□ c) Truyền tin khi qua xináp hóa học có thể không cần chất trung gian hóa học.

□ d) Xináp là diện tiếp xúc của các tế bào cạnh nhau.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu đúng là: Tất cả các xináp đều có chứa chất trung gian hóa học là axêtincôlin.

⇒ Đáp án: B.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 123 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Ánh tuyết

  A. Các chất trung gian hóa học gắn vào thụ thể màng sau làm xuất hiện xung thần kinh rồi lan truyền đi tiếp

  B. Các chất trung gian hóa học trong các bóng Ca2+ gắn vào màng trước vỡ ra và qua khe xinap đến màng sau

  C. Xung thần kinh lan truyền tiếp từ màng sau đến màng trước

  D. Xung thần kinh lan truyền đến chùy xinap làm Ca2+ đi vào trong chùy xinap

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  Lê Minh Hải

  A. Xung thần kinh làn truyền đến chùy xinap làm Ca2+ đi vào trong chùy xinap

  B. Enzyme có ở màng sau xinap thủy phân axetylcolin thành axetat và colin

  C. Chất trung gian hóa học đi qua khe xinap làm thay đổi tính thấm của màng trước xinap và làm xuất hiện lan truyền đi tiếp

  D. Axetat và colin quay trở lại chùy xinap và được tái tổng hợp lại thành axetylcolin chứa trong các túi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Song Thu

  A.  Khe xináp → màng trước xináp → chuỳ xináp → màng sau xináp.

  B. Màng sau xináp → khe xináp → chuỳ xináp → màng trước xináp.

  C. Chuỳ xináp → màng trước xináp → khe xináp → màng sau xináp.

  D. Màng trước xináp → chuỳ xináp → khe xináp → màng sau xináp.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • minh dương

  A. Xinap là diện tiếp xúc của các tế bào cạnh nhau

  B. Tất cả các xinap đều có chứa chất trng gian hóa học là axêtincôlin

  C. Có hai loại xinap là xinap hóa học và xinap sinh học

  D. Cấu tạo của xinap hóa học gồm màng trước, màng sau, khe xinap và chùy xinap

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Viết Khánh

  A. Kích thích gắn túi chứa chất trung gian hóa học vào màng trước xinap và vỡ ra

  B. Xúc tác sự tổng hợp các chất trung gian hóa học

  C. Tăng cường tái phân cực ở màng trước xinap

  D. Tạo môi trường thích hợp để các chất trung gian hóa học hoạt động

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hằng

  A. Theo ngưỡng kích thích của các nơron

  B. Số lượng nơron hưng phấn

  C. Tần số của xung thần kinh

  D. Tất cả đều đúng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1