YOMEDIA
NONE

Bài tập 3 trang 146 SGK Sinh học 11

Giải bài 3 tr 146 sách GK Sinh lớp 11

Đặc điểm ra hoa ở thực vật I năm các phản ứng quang chu kì trung tính được xác định theo:

a. Chiều cao của thân.                                                b. Đường kính gốc.

c. Theo số lượng lá trên thân.                                     d. Cả a, b, c đúng.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Đặc điểm ra hoa ở thực vật I năm các phản ứng quang chu kì trung tính được xác định theo theo số lượng lá trên thân

⇒ Đáp án c

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 146 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON