ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Phát triển ở thực vật có hoa - Sinh học 11

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (90 câu):

 • Nguyễn Thu Hiền Cách đây 2 tháng
  Giải thích vì sao ở thực vật có hoa, khi cây non không ra hoa và chỉ ra hoa khi đã trưởng thành?

  19/07/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
   
  Lê Thánh Tông Cách đây 5 tháng

  ⦁ 14 giờ sáng - 14 giờ tối

  ⦁ 15 giờ sáng - 9 giờ tối

  ⦁ 10 giờ sáng - 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ 7 giờ tối

  ⦁ 10 giờ sáng - 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ xa 7 giờ tối

  ⦁ 10 giờ sáng - 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ - đỏ xa 7 giờ tối

  ⦁ 10 giờ sáng - 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ xa - đỏ 7 giờ tối

  ⦁ 10 giờ sáng - 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ xa - đỏ - đỏ xa 7 giờ tối

  ⦁ 10 giờ sáng - 7 giờ tối, chiếu ánh sáng đỏ - đỏ xa - đỏ 7 giờ tối

  Phương án trả lời đúng là:

  A. (2), (3), (6) và (8)       

  B. (2), (3), (6) và (7)

  C. (2), (3), (5) và (8)        

  D. (2), (3), (4) và (7)

   

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huong Giang Cách đây 5 tháng

  A. chỉ ra hoa khi có độ sáng nhỏ hơn 12 giờ/ngày

  B. chỉ ra hoa khi có độ sáng lớn hơn 12 giờ/ngày

  C. ra hoa không phụ thuộc vào ngoại cảnh

  D. ra hoa khi thời gian chiếu sáng bằng thời gian tối

   

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tuấn Tú Cách đây 5 tháng

  A. ngày dài vào mùa mưa và ở ngày ngắn vào mùa khô

  B. cả ngày dài và ngày ngắn

  C. ngày dài vào mùa lạnh và ở ngày ngắn vào mùa nóng

  D. ngày ngắn vào mùa lạnh và ngày dài vào mùa nóng

   

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sam sung Cách đây 5 tháng

  A. Lóng        

  B. Lá

  C. Chồi nách        

  D. cành

   

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hoàng My Cách đây 5 tháng

  A. Hai dạng chuyển hóa lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng

  B. Hai dạng đều không chuyển hóa lẫn nhau dưới sự tác động của ánh sáng

  C. Dạng Pđ không chuyển hóa được sang dạng Pđx

  D. Dạng Pđx không chuyển hóa được sang dạng Pđ

   

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Anh Thu Cách đây 5 tháng

  A. và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là protein và có trong các hạt cần ánh sáng để nảy mầm

  B. và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là phi protein và có trong các hạt cần ánh sáng để nảy mầm

  C. và cảm nhận ánh sáng, có bản chất là protein và chứa trong các lá cần ánh sáng để quang hợp

  D. nhưng không cảm nhận ánh sáng, có bản chất là protein và có trong các hạt cần ánh sáng để nảy mầm

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Hạ Lan Cách đây 5 tháng

  A. 14       B. 15       C. 12       D. 13

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Thánh Tông Cách đây 5 tháng

  Cho các loài thực vật sau:

  ⦁ Thanh Long

  ⦁ Cà tím

  ⦁ Cà chua

  ⦁ Cà phê ngô

  ⦁ Lạc

  ⦁ Đậu

  ⦁ Củ cải đường

  ⦁ Ngô

  ⦁ Sen cạn

  ⦁ Rau diếp

  ⦁ Hướng dương

  A. 5       B. 6       C. 7       D. 9

  05/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Quang Thanh Tú Cách đây 5 tháng

  A. khí khổng mở, ức chế hoa nở

  B. hoa nở, khí khổng mở

  C. hoa nở, khí khổng đóng

  D. kìm hãm hoa nở và khí khổng mở

  05/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • hi hi Cách đây 5 tháng

  A. hai quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

  B. ba quá trình không liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

  C. ba quá trình liên quan với nhau là sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

  D. hai quá trình liên quan với nhau: phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

   

  06/05/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Huyền Nhật Cách đây 5 tháng

  Đề xuất các biện pháp tăng năng suất trong sản xuất đối với các đối tượng sau và giải thích: trồng cây rừng,cây hoa cúc, cây thanh long và cây chua

  giúp em với ạ. Em cần gấp để làm đề cương thi học kỳ ý ạ 

   

  30/04/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  2 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • cao xuân Cách đây 7 tháng

  Nhiệt độ thấp , quang chu kì chi phối đến sự ra hoa của cây như thế nào . Lấy ví dụ minh họa

  Giúp mình mới

  12/03/2021 |    0 Trả lời

  Theo dõi (0)
  0
  10 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thi trang Cách đây 7 tháng

  A. Tuổi cây.

  B. Xuân hoá.

  C. Quang chu kì

  D. Kích thước của thân

  28/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Trần Bảo Việt Cách đây 7 tháng

  a. Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện qua hai quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể.

  b. Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện ở ba quá trình không liên quan với nhau: sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

  c. Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện ở ba quá trình liên quan với nhau là sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

  d. Toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể biểu hiện qua hai quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, sự phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • nguyen bao anh Cách đây 7 tháng

  a. Chất điều hòa sinh trưởng

  b. Điểu kiện ngoại cảnh (ánh sang ngoại cảnh, nhiệt độ , hàm lượng CO2)

  c. Con người

  d. Cả A và B

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • cuc trang Cách đây 7 tháng

  a. Số lóng

  b. Số lá

  c. Số chồi nách

  d. Số cành

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Ngoc Nga Cách đây 7 tháng

  a. Quang gián đoạn

  b. Sốc nhiệt

  c. Xuân hóa

  d. Già hóa

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Minh Thắng Cách đây 7 tháng

  a. Là thời gian cơ quan tiếp nhận ánh sang và sản sinh hormone kích thích sự ra hoa

  b. Là thời gian chiếu sáng xen kẽ với bóng tối ( độ dài của ngày, đêm)

  c. Là thời gian chiếu sáng kích thích cây ra nhiều rễ và lá

  d. Là thời gian cây hấp thụ ánh sáng giúp cho sự ra hoa

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bảo Lộc Cách đây 7 tháng

  a. Căn cứ vào quang chu kỳ có thể chia ra 3 loại cây: cây trung tính, cây ngày ngắn, cây ngày dài

  b. Ảnh hưởng tới sự phát triển nhưng không tác động đến sự sinh trưởng của cây

  c. Là thời gian chiếu sang xen kẽ với bóng tối

  d. Tác động đên sự ra hoa, rụng lá, tạo củ di chuyển các hợp chất quang hợp

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Việt Long Cách đây 7 tháng

  a. Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 8 giờ

  b. Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 10 giờ

  c. Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 12 giờ

  d. Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 14 giờ

  22/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhi Nhi Cách đây 7 tháng

  a. Cà chua, cây lạc, cây ngô

  b. Cây cà rốt, rau diếp, lúa mì, sen cạn, củ cải đường

  c. Cà phê, chè, lúa, đậu tương, gai dầu, hoa cúc

  d. Cây cà chua, cà rốt, lúa mì, đậu tương

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Naru to Cách đây 7 tháng

  a. Ánh sáng nhấp nháy trong tối không làm cho cây ngày ngắn ra hoa, còn cây ngày dài vẫn ra hoa

  b. Ánh sáng nhấp nháy trong tối không làm cho cây ngày dài ra hoa, còn cây ngày ngắn vẫn ra hoa

  c. Cây ngày ngắn không ra hoa vào ngày dài

  d. Cây ngày dài không ra hoa vào ngày ngắn

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Phan Quân Cách đây 7 tháng

  a. Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 8 giờ.

  b. Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 8 giờ.

  c. Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 12 giờ.

  d. Cây ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 12 giờ.

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thu trang Cách đây 7 tháng

  a. Chiếu sáng nhân tạo làm cho ngày dài ra

  b. Chiếu sáng bổ sung vào ban đêm cho đủ thời gian chiếu sáng cần thiết

  c. Xử lý florigen

  d. Phun xitokinin trước khi cây trưởng thành

  21/02/2021 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)