YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 146 SGK Sinh học 11

Giải bài 1 tr 146 sách GK Sinh lớp 11

Phát triển của thực vật là gì?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Phát triển của thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, gồm ba quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hoá và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt).

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 146 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON