YOMEDIA
NONE

Bài tập 2 trang 146 SGK Sinh học 11

Giải bài 2 tr 146 sách GK Sinh lớp 11

Lúc nào thì cây ra hoa?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Cây ra hoa khi đã có các điều kiện thích hợp (tuổi, nhiệt độ, ánh sáng) tuỳ thuộc vào giống, loài cây, các chồi đỉnh thân chuyển hoá từ trạng thái sinh dưỡng hình thành lá sang trạng thái sinh dưỡng hình thành hoa.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 146 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON