YOMEDIA
UREKA

Bài tập 2 trang 74 SBT Sinh học 11

Giải bài 2 tr 74 sách BT Sinh lớp 11

Cơ quan nào của cây tiếp nhận kích thích quang chu kì? Hãy mô tả thí nghiệm chứng minh?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

  • Cơ quan tiếp nhận kích thích của quang chu kì là: Tất cả các bộ phận thò ra của cây có tiếp xúc với ánh sáng, có hoạt động trao đổi chất và sinh trưởng đều tiếp nhận được kích thích quang chu kì, sản phẩm trao đổi chất sau đó được tích tụ và chuyển đến nơi kích thích ra hoa. Nhưng cơ quan chủ yếu tiếp nhận kích thích của quang chu kì là lá.
  • Thí nghiệm chứng minh: các nhà khoa học đã thực hiện một nghiên cứu.
    • Thí nghiệm 1: Một loài cây có hoa nở khi nhận được ánh sáng 10 giờ một ngày. Các nhà khoa học che phủ cây từ 10 giờ đến 13 giờ rồi tiếp tục để cây ngoài ánh nắng, kết quả cây vẩn nở hoa bình thường.
    • Thí nghiệm thứ 2, người ta không che phủ cây vào ban ngày, cây vẫn nhận ánh sáng 10 giờ nhưng vào lúc nửa đêm lúc 0h , các nhà khoa học dùng đèn hồng ngoại chiếu sáng cây 1h , thì cây không ra hoa, thí nghiệm chứng minh sự ra hoa của cây phụ thuộc vào thời lượng tối chứ không phải quang kì.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 74 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON