YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 4 trang 139 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 4 tr 139 sách GK Sinh lớp 11 NC

Tại sao có cây ra hoa vào mùa hè, có cây chỉ ra hoa vào mùa đông? Ý nghĩa của phitôcrôm đối với quang chu kì?  

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

  • Sở dĩ có cây ra hoa vào mùa hè, cây ra hoa vào mùa đông là do:
    • Quang chu kì tác động đến sự ra hoa, rụng lá, tạo củ, di chuyển các hợp chất quang hợp.
    • Từ đó, tạo ra các loại cây: ngày dài ra hoa vào mùa hè và ngày ngắn ra hoa vào mùa đông.
  • Ý nghĩa của phitôcrôm đối với quang chu kì: Sự ra hoa của các cây ngày ngắn (đậu tương) và cây ngày dài (lúa mì) đã chịu ảnh hưởng của ánh sáng đỏ của phitôcrôm.
    • Ánh sáng đỏ (R) có bước sóng 660nm kìm hãm sự ra hoa của cây ngày ngắn, nhưng kích thích sự ra hoa của cây ngày dài.
    • Ánh sáng đỏ xa (FR) còn gọi là đỏ sẫm (RS) có bước sóng 730nm kìm hãm sự ra hoa của cây ngày dài, nhưng kích thích sự ra hoa của cây ngày ngắn.

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 139 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON