YOMEDIA
NONE

Bài tập 26 trang 79 SBT Sinh học 11

Giải bài 26 tr 79 sách BT Sinh lớp 11

Nhân tố bên ngoài tác động lên hầu hết các giai đoạn sinh trưởng và phát triển ở thực vật là

A. nước.                                                       B. nhiệt độ

C. ánh sáng.                                                 D. phân bón.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 26

  • Nhân tố bên ngoài tác động lên hầu hết các giai đoạn sinh trưởng và phát triển ở thực vật là nước.

⇒ Đáp án: A

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26 trang 79 SBT Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON