YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 139 SGK Sinh học 11 NC

Giải bài 5 tr 139 sách GK Sinh lớp 11 NC

Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Loại chất nào của cây có liên quan tới sự ra hoa của cây?

A. Gibêrelin.                           

B. Xitôkinin.

C. Phitôcrôm.                         

D. Cả  A và C 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Giberelin và phitocrom của cây có liên quan tới sự ra hoa của cây.

⇒ Đáp án: D

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 139 SGK Sinh học 11 NC HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON