YOMEDIA
NONE

Bài tập 4 trang 146 SGK Sinh học 11

Giải bài 4 tr 146 sách GK Sinh lớp 11

Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là:

a. Diệp lục b.                                                            b. Carôtenôit.

c. Phitôcrôm.                                                           d. Diệp lục a, h và phitôcrôm.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết

Sắc tố tiếp nhận ánh sáng trong phản ứng quang chu kì của thực vật là phitôcrôm

⇒ Đáp án c

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 146 SGK Sinh học 11 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON