YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Theo mô hình khảm động thì màng sinh chất có những thành phần và cách thức cấu tạo nào sau đây ?

  I. Một lớp kép phốtpholipit. xen giừa có các phân tử prôtêin, cholesteron.

  II. Có các phân tử cacbohiđrat liên kết mặt ngoài các phân tử prôtêin và phôtpholipit.

  III. Các phân tử phôtpho lipit và prôtêin thường xuyên chuvền động.

  IV. Màng có cấu trúc ồn định, các phân tử thường không chuyển động.

  • A.  I, II. 
  • B. I, III. 
  • C. I, II, III
  • D. I, II, III, IV.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Màng sinh chất có cấu trúc khảm động, được cấu tạo từ các thành phần.

  + Lớp kép photpholipit (dày khoảng 9nm) quay đầu kị nước vào nhau tạo nên bộ khung của màng.

  + Các phân tử prôtêin có thể xuyên qua lớp kép photpholipit hoặc khảm lên mặt ngoài hay mặt trong của lớp kép photpholipit.

  + Cholesterol năm xen kẽ rải rác trong lớp kép photpholipit có tác dụng ổn định cấu trúc màng.

  + Cacbohiđrat. thường liên kết với photpholipit hay prôtêin ở mặt ngoài màng tạo nên chất nền ngoại bào. gai glicôpròtêin.

  —► Đáp án c.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46135

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF