YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở tế bào thực vật và tế bào nấm, bên ngoài màng sinh chất còn có

  • A. Chất nền ngoại bào
  • B. Lông và roi
  • C. Thành tế bào
  • D. Vỏ nhầy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ở tế bào thực vật và tế bào nấm, bên ngoài màng sinh chất còn có thành tế bào xelulozo.

  ⇒ Đáp án: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 46137

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON