YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ở tế bào thực vật và tế bào nấm, bên ngoài màng sinh chất còn có

  • A. Chất nền ngoại bào
  • B. Lông và roi
  • C. Thành tế bào
  • D. Vỏ nhầy

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ở tế bào thực vật và tế bào nấm, bên ngoài màng sinh chất còn có thành tế bào xelulozo.

  ⇒ Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46137

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON