YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong thành phần của màng sinh chất, ngoài lipit và prôtêin còn có những phần tử nào sau đây?

  • A. Axit ribônuclêic
  • B. Axit đêôxiribônuclêic
  • C. Cacbonhyđrat
  • D. Axitphophoric

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong thành phần của màng sinh chất, ngoài lipit và prôtêin còn có những phân tử cacbohdrat.

  ⇒ Đáp án: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9449

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON