YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong thành phần của màng sinh chất, ngoài lipit và prôtêin còn có những phần tử nào sau đây?

  • A. Axit ribônuclêic
  • B. Axit đêôxiribônuclêic
  • C. Cacbonhyđrat
  • D. Axitphophoric

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trong thành phần của màng sinh chất, ngoài lipit và prôtêin còn có những phân tử cacbohdrat.

  ⇒ Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9449

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF