YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thành tế bào thực vật có thành phần hoá học chủ yếu bằng chất:

  • A. Xenlulôzơ
  • B. Côlesteron
  • C. Phôtpholipit
  • D. Axit nuclêic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thành tế bào thực vật có thành phần hoá học chủ yếu bằng chất xenlulozo.

  ⇒ Đáp án: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9452

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON