YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thành tế bào thực vật có thành phần hoá học chủ yếu bằng chất:

  • A. Xenlulôzơ
  • B. Côlesteron
  • C. Phôtpholipit
  • D. Axit nuclêic

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thành tế bào thực vật có thành phần hoá học chủ yếu bằng chất xenlulozo.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9452

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF