YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hình dạng của tế hào động vật được duy trì ổn định nhở cấu trúc nào sau đây?

  • A. Mạng lưới nội chất.   
  • B. Bộ khung xương tế bào.
  • C. Chất nền ngoại bào. 
  • D. Thành tế bào.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hình dạng cúa tế bào động vật được duy trì ổn định nhờ bộ khung xương tế bào.

  Còn hình dạng cùa tế bào thực vật. nấm và vi khuẩn được duy trì ồn định nhờ thành tế bào.

  —> Đáp án B.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 46136

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON