YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bên ngoài màng sinh chất còn có một lớp thành tế bào bao bọc. Cấu tạo này có ở loại tế bào nào sau đây?

  • A. Thực vật và  động vật 
  • B. Động vật và nấm 
  • C. Nấm và thực vật 
  • D. Động vật và vi khuẩn 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bên ngoài màng sinh chất còn có một lớp thành tế bào bao bọc đây là thành tế bào có cấu tạo từ xenlulozo tồn tại ở tế bào thực vật và nấm.

  ⇒ Đáp án: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9451

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON