YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Bên ngoài màng sinh chất còn có một lớp thành tế bào bao bọc. Cấu tạo này có ở loại tế bào nào sau đây?

  • A. Thực vật và  động vật 
  • B. Động vật và nấm 
  • C. Nấm và thực vật 
  • D. Động vật và vi khuẩn 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Bên ngoài màng sinh chất còn có một lớp thành tế bào bao bọc đây là thành tế bào có cấu tạo từ xenlulozo tồn tại ở tế bào thực vật và nấm.

  ⇒ Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9451

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON