YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Bộ Khung tế bào thựuc hiện chức năng nào sau đây?

  • A. Giúp neo giữ các bào quan trong tế bào chất 
  • B. Vận chuyển các chất cho tế bào 
  • C. Tham gia quá trình tổng hợp Prôtêin
  • D. Tiêu huỷ các tế bào già 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chức năngcủa bộ khung tế bào là giá đỡ cơ học cho tế bào, giữ cho tế bào động vật có hình dang ổn định, giúp các tế bào quan phân bố theo trật tự xác định.

  ⇒ Đáp án: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9450

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF