YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây đúng khi nói về thành phần hoá học chính của  màng sinh chất?

  • A. Một lớp photphorit và các phân tử prôtêin
  • B. Hai lớp photphorit và các phân tử prôtêin
  • C. Một lớp photphorit và không có prôtêin
  • D. Hai  lớp photphorit và không có prôtêin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   

  Thành phần hoá học chính của  màng sinh chất là hai lớp photphorit và các phân tử prôtêin.

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9448

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON