YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào sau đây đúng khi nói về thành phần hoá học chính của  màng sinh chất?

  • A. Một lớp photphorit và các phân tử prôtêin
  • B. Hai lớp photphorit và các phân tử prôtêin
  • C. Một lớp photphorit và không có prôtêin
  • D. Hai  lớp photphorit và không có prôtêin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   

  Thành phần hoá học chính của  màng sinh chất là hai lớp photphorit và các phân tử prôtêin.

  ⇒ Đáp án: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9448

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON