YOMEDIA
NONE

Sinh học 10 Bài 4: Cacbohiđrat và lipit


Qua bài này các em được biết các kiến thức về cấu tạo, chức năng của Cacbohyđrat và lipit. Nhận thấy khách quan hơn về cấu tạo các phân tử hữu cơ cấu trúc nên các thành phần của cơ thể sống.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Cacbohyđrat: (Đường)

1.1.1. Cấu tạo chung:

 • Hợp chất hữu cơ chứa 3 nguyên tố: C, H, O.
 • Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Đơn phân: glucôzơ, fructôzơ, galactôzơ.

các đơn phân của cacbohyđrat

1.1.2. Các loại cacbonhydrat

 • Đường đơn: (monosaccarit)

  • Gồm các loại đường có từ 3-7 nguyên tử C.

  • Đường 5C (Ribôzơ, đeôxyribôzơ), đường 6C (Glucôzơ, Fructôzơ, Galactôzơ).

Cấu tạo đường 5C và đường 6C

 • Đường đôi: (Disaccarit)

  • Gồm 2 phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng liên kết glucôzit.

  • Mantôzơ (đường mạch nha) gồm 2 phân tử Glucôzơ, Saccarôzơ (đường mía) gồm 1 ptử Glucôzơ và 1 ptử Fructôzơ, Lactôzơ (đường sữa) gồm 1 ptử glucôzơ và 1 ptử galactôzơ.

disaccarit

 • Đường đa: (Polisaccarit)

  • Gồm nhiều phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng liên kết glucôzit.

  • Glicôgen, tinh bột, xenlulôzơ, kitin...

Polisaccarit

1.1.3. Chức năng của Cacbohyđrat:

 • Là nguồn cung cấp năng lượng cho tế bào.
 • Tham gia cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể...

Cacbohyđrat tham gia cấu tạo nên tế bào

1.2. Lipit (chất béo)

1.2.1. Cấu tạo của lipit:

Cấu tạo phân tử của lipit

 • Lipit đơn giản: (mỡ, dầu, sáp)

Gồm 1 phân tử glyxêrol và 3 axit béo

 • Phôtpholipit: (lipit đơn giản)

Gồm 1 phân tử glyxêrol liên kết với 2 axit béo và 1 nhóm phôtphat (alcol phức).

 • Stêrôit:

Là Colesterol, hoocmôn giới tính estrogen, testosterol.

 • Sắc tố và vitamin:

Carôtenôit, vitamin A, D, E, K...

1.2.2. Chức năng

 • Cấu trúc nên hệ thống màng sinh học.

lipit cấu trúc nên màng sinh học

 • Nguồn năng lượng dự trữ.
 • Tham gia nhiều chức năng sinh học khác.

2. Luyện tập Bài 4 Sinh học 10

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Trình bày được tên các loại đường đơn, đường đôi và đường đa (đường phức) có trong các cơ thể sinh vật.

 • Trình bày được chức năng của từng loại đường trong cơ thể sinh vật.

 • Nêu được tên các loại lipit có trong các cơ thể sinh vật và trình bày được chức năng của các loại lipit trong cơ thể. 

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 4 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 10 Bài 4 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 22 SGK Sinh học 10

Bài tập 2 trang 22 SGK Sinh học 10

Bài tập 3 trang 22 SGK Sinh học 10

Bài tập 7 trang 24 SBT Sinh học 10

Bài tập 8 trang 25 SBT Sinh học 10

Bài tập 9 trang 26 SBT Sinh học 10

Bài tập 10 trang 27 SBT Sinh học 10

Bài tập 11 trang 27 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 33 SBT Sinh học 10

Bài tập 13 trang 34 SBT Sinh học 10

Bài tập 14 trang 34 SBT Sinh học 10

Bài tập 16 trang 34 SBT Sinh học 10

Bài tập 4 trang 36 SBT Sinh học 10

Bài tập 17 trang 39 SBT Sinh học 10

Bài tập 18 trang 39 SBT Sinh học 10

Bài tập 19 trang 39 SBT Sinh học 10

Bài tập 20 trang 39 SBT Sinh học 10

Bài tập 21 trang 40 SBT Sinh học 10

Bài tập 22 trang 40 SBT Sinh học 10

Bài tập 23 trang 40 SBT Sinh học 10

Bài tập 24 trang 40 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 32 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 32 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 32 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 4 trang 32 SGK Sinh học 10 NC

3. Hỏi đáp Bài 4 Chương 1 Sinh học 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF