YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 22 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 tr 22 sách GK Sinh lớp 10

Nêu các cấu trúc và chức năng của các loại cacbohiđrat?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

- Cấu trúc của cacbohiđrat: Cacbohiđrat được cấu tạo chủ yếu từ ba nguyên tố là C, H, O theo nguyên tắc đa phân. Một trong đơn phân chủ yếu cấu tạo nên các loại cacbohiđrat là đường có cacbon

- Các loại cacbonhydrat:

a. Đường đơn: (monosaccarit)

  • Gồm các loại đường có từ 3-7 nguyên tử C.
  • Đường 5 C (Ribôzơ,đeôxyribôzơ), đường 6 C (Glucôzơ, Fructôzơ, Galactôzơ).

b. Đường đôi: (Disaccarit)

  • Gồm 2 phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng liên kết glucôzit.
  • Mantôzơ (đường mạch nha) gồm 2 phân tử Glucôzơ, Saccarôzơ (đường mía) gồm 1 phân tử Glucôzơ và 1 phân tử Fructôzơ, Lactôzơ (đường sữa) gồm 1 phân tử glucôzơ và 1 phân tử galactôzơ.

c. Đường đa: (polisaccarit)

  • Gồm nhiều phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng liên kết glucôzit.
  • Glicôgen, tinh bột, xenlulôzơ, kitin…

- Chức năng của cacbohiđrat:

  • Nguồn năng lượng dự trữ của tế bào và cơ thể.
  • Cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể.
  • Cacbohiđrat liên kết với prôtêin hoặc lipit tạo nên những hợp chất tham gia cấu tạo nên các thành phần khác nhau của tế bào.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 22 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON