YOMEDIA

Bài tập 2 trang 22 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 tr 22 sách GK Sinh lớp 10

Nêu các cấu trúc và chức năng của các loại cacbohiđrat?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

 
 

- Cấu trúc của cacbohiđrat: Cacbohiđrat được cấu tạo chủ yếu từ ba nguyên tố là C, H, O theo nguyên tắc đa phân. Một trong đơn phân chủ yếu cấu tạo nên các loại cacbohiđrat là đường có cacbon

- Các loại cacbonhydrat:

a. Đường đơn: (monosaccarit)

 • Gồm các loại đường có từ 3-7 nguyên tử C.
 • Đường 5 C (Ribôzơ,đeôxyribôzơ), đường 6 C (Glucôzơ, Fructôzơ, Galactôzơ).

b. Đường đôi: (Disaccarit)

 • Gồm 2 phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng liên kết glucôzit.
 • Mantôzơ (đường mạch nha) gồm 2 phân tử Glucôzơ, Saccarôzơ (đường mía) gồm 1 phân tử Glucôzơ và 1 phân tử Fructôzơ, Lactôzơ (đường sữa) gồm 1 phân tử glucôzơ và 1 phân tử galactôzơ.

c. Đường đa: (polisaccarit)

 • Gồm nhiều phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng liên kết glucôzit.
 • Glicôgen, tinh bột, xenlulôzơ, kitin…

- Chức năng của cacbohiđrat:

 • Nguồn năng lượng dự trữ của tế bào và cơ thể.
 • Cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể.
 • Cacbohiđrat liên kết với prôtêin hoặc lipit tạo nên những hợp chất tham gia cấu tạo nên các thành phần khác nhau của tế bào.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 22 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • thu trang

     1. Là thành phần cấu trúc của axit nhân.

     2. Là nguyên liệu oxi hóa và là chất dự trữ của tế bào.

     3. Là thành phần bắt buộc của các enzim quan trọng.

     4. Tham gia xây dựng nhiều bộ phận của tế bào.

     5. Là chất dự trữ cho tế bào.

  Đáp án đúng:

  A. 2, 4, 5

  B. 4, 5

  C. 1, 2, 3, 4, 5

  D. 2, 4

  Theo dõi (1) 3 Trả lời
 •  
   
  Nguyễn Minh Hải

     1. Lactozo                         2. Mantozo                        3. Xenlulozo

     4. Saccarozo                      5. Glicogen                        6. Galactozo.

  Đáp án đúng:

  A. 1, 2, 4

  B. 3,  5, 6

  C. 2, 3, 5

  D. 3, 4, 5

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • minh dương

     1. Là phân tử đường do sự kết hợp của hai phân tử đường đơn.

     2. Trong phân tử đường đôi có một liên kết glicozit.

     3. Khi tế bào thiếu đường đơn, đường đôi sẽ là nguyên liệu trực tiếp bị oxi hóa để tạo năng lượng.

     4. Các đường đôi có tên chung là disaccarit.

     5. Sự kết hợp giữa hai phân tử đường đơn sẽ có 3C sẽ tạo ra một phân tử đường đôi 6C.

  Đáp án đúng:

  A. 1, 2, 4

  B. 3, 5

  C. 2, 3, 5

  D. 3

  Theo dõi (0) 4 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)