YOMEDIA

Bài tập 2 trang 22 SGK Sinh học 10

Giải bài 2 tr 22 sách GK Sinh lớp 10

Nêu các cấu trúc và chức năng của các loại cacbohiđrat?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

- Cấu trúc của cacbohiđrat: Cacbohiđrat được cấu tạo chủ yếu từ ba nguyên tố là C, H, O theo nguyên tắc đa phân. Một trong đơn phân chủ yếu cấu tạo nên các loại cacbohiđrat là đường có cacbon

- Các loại cacbonhydrat:

a. Đường đơn: (monosaccarit)

 • Gồm các loại đường có từ 3-7 nguyên tử C.
 • Đường 5 C (Ribôzơ,đeôxyribôzơ), đường 6 C (Glucôzơ, Fructôzơ, Galactôzơ).

b. Đường đôi: (Disaccarit)

 • Gồm 2 phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng liên kết glucôzit.
 • Mantôzơ (đường mạch nha) gồm 2 phân tử Glucôzơ, Saccarôzơ (đường mía) gồm 1 phân tử Glucôzơ và 1 phân tử Fructôzơ, Lactôzơ (đường sữa) gồm 1 phân tử glucôzơ và 1 phân tử galactôzơ.

c. Đường đa: (polisaccarit)

 • Gồm nhiều phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng liên kết glucôzit.
 • Glicôgen, tinh bột, xenlulôzơ, kitin…

- Chức năng của cacbohiđrat:

 • Nguồn năng lượng dự trữ của tế bào và cơ thể.
 • Cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể.
 • Cacbohiđrat liên kết với prôtêin hoặc lipit tạo nên những hợp chất tham gia cấu tạo nên các thành phần khác nhau của tế bào.

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 22 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Chí Hiếu
  Một gen ở sinh vật nhân sơ có 2025 liên kết hiđrô.mARN do gen đó tổng hợp có G-A=125 nu,X-G=175 nu.đc biết tất cả số nu loại T của gen đều tập trung trên mạch mã gốc.tính số nu mỗi loại trên mARN

  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • 佳琦
  Khi phân giải phân tử đường factozo có thể thu được kết quả gì
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
YOMEDIA