YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 1 trang 22 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 tr 22 sách GK Sinh lớp 10

Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại:

a) Đường đơn

b) Đường đội

c) Tinh bột

d) Cacbohiđrat

e) Đường đa.

ANYMIND360

Gợi ý trả lời bài 1

Thuật ngữ bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại là Cacbohiđrat

⇒ Đáp án D

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 22 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON