YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 22 SGK Sinh học 10

Giải bài 1 tr 22 sách GK Sinh lớp 10

Thuật ngữ nào dưới đây bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại:

a) Đường đơn

b) Đường đội

c) Tinh bột

d) Cacbohiđrat

e) Đường đa.

RANDOM

Gợi ý trả lời bài 1

 
 

Thuật ngữ bao gồm tất cả các thuật ngữ còn lại là Cacbohiđrat

⇒ Đáp án D

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 22 SGK Sinh học 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • kieu thi nguyet

  Qua cơ quan tiêu hóa ở người, tinh bột được chuyển hóa thành đường đơn có thành phẫn các nguyên tố là: 40% C; 6,67% H còn lại là oxi. Ở điều kiện thích hợp tỉ khối hơi của đường so với khí oxi là 5,625. Công thức hóa học của đường là:

  o                                                        A. CH2O           

  o                                                        B. C2H4O2    

  o                                                        C. C3H6O3

  o                                                        D. C6H12O6

  Theo dõi (0) 6 Trả lời
 •  
   
  thu thủy

  A. Glicôgen

  B. Fructôzơ

  C. Tinh bột

  D. Mantôzơ

  Theo dõi (0) 4 Trả lời
 • thu thủy

  A. Liên kết peptit

  B. Liên kết hóa trị

  C. Liên kết glicôzit 

  D. Liên kết hiđrô

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1