YOMEDIA
NONE

Sinh học 10 Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước


Trong bài học này các em được học về các thành phần hoá học của tế bào, các nguyên tố đại lượng, vi lượng. Biết được cấu tạo của nướctầm quan trọng của nước đối với cơ thể sống.

ADSENSE
YOMEDIA
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Các nguyên tố hoá học

 • Trong tế bào có thể có mặt hầu hết các nguyên tố trong tự nhiên (92 nguyên tố). Trong đó, 25 nguyên tố đã được nghiên cứu kỹ là C, H, O, N, S, P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, B, Cl, Na, Si, Co… là cần thiết cho sự sống.

 • Trong đó C, H, O và N chiếm 96% trọng lượng chất khô của tế bào, các nguyên tố còn lại chiếm chiếm một tỉ lệ nhỏ.

 • Nguyên tố C là nguyên tố quan trọng nhất để tạo nên sự đa dạng của vật chất hữu cơ.

 • Dựa vào tỉ lệ và vai trò của các nguyên tố trong tế bào. Người ta chia các nguyên tố hoá học thành 2 nhóm cơ bản:

  • Nguyên tố đại lượng (Có hàm lượng 0,01% khối lượng chất khô): Là thành phần cấu tạo nên tế bào, các hợp chất hữu cơ như: cacbohidrat, lipit... điều tiết quá trình trao đổi chất trong tế bào. Bao gồm các nguyên tố C, H, O, N, Ca, S, Mg...

  • Nguyên tố vi lượng (Có hàm lượng < 0,01% khối lượng chất khô): Là thành phần cấu tạo enzim, các hooc mon, điều tiết quá trình trao đổi chất trong tế bào. Bao gồm các nguyên tố : Cu, Fe, Mn, Co, Zn...

1.2. Nước và vai trò của nước

1.2.1. Cấu trúc hoá học của nước

 • Phân tử nước được cấu tạo từ 1 nguyên tử O với 2 nguyên tử H bằng liên kết cộng hoá trị.

cấu trúc của phân tử nước

1.2.2. Tính chất của nước

 • Phân tử nước có tính phân cực.

tính phân cực của nước

 • Giữa các phân tử nước có lực hấp dẫn tĩnh điện (do liên kết hyđrô) tạo ra mạng lưới nước.

1.2.3. Vai trò của nước

 • Là thành phần cấu tạo và dung môi hoà tan và vận chuyển các chất cần cho hoạt động sống của tế bào.

 • Là môi trường và nguồn nguyên liệu cho các phản ứng sinh lý, sinh hoá của tế bào.

 • Tham gia điều hoà, trao đổi nhiệt của tế bào và cơ thể…

2. Luyện tập Bài 3 Sinh học 10

Sau khi học xong bài này các em cần:

 • Nêu được các thành phần hóa học của tế bào.
 • Kể tên được các nguyên tố cơ bản của vật chất sống, phân biệt được nguyên tố đại lượng và nguyên tố vi lượng.
 • Kể tên được các vai trò sinh học của nước đối với tế bào.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 10 Bài 3 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 4-10: Mời các em đăng nhập xem tiếp nội dung và thi thử Online để củng cố kiến thức về bài học này nhé!

2.2. Bài tập SGK và Nâng cao 

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 10 Bài 3 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 18 SGK Sinh học 10

Bài tập 2 trang 18 SGK Sinh học 10

Bài tập 3 trang 18 SGK Sinh học 10

Bài tập 1 trang 18 SBT Sinh học 10

Bài tập 2 trang 19 SBT Sinh học 10

Bài tập 3 trang 22 SBT Sinh học 10

Bài tập 4 trang 23 SBT Sinh học 10

Bài tập 5 trang 24 SBT Sinh học 10

Bài tập 6 trang 24 SBT Sinh học 10

Bài tập 2 trang 33 SBT Sinh học 10

Bài tập 3 trang 33 SBT Sinh học 10

Bài tập 10 trang 33 SBT Sinh học 10

Bài tập 11 trang 34 SBT Sinh học 10

Bài tập 12 trang 34 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 35 SBT Sinh học 10

Bài tập 2 trang 36 SBT Sinh học 10

Bài tập 3 trang 36 SBT Sinh học 10

Bài tập 5 trang 36 SBT Sinh học 10

Bài tập 6 trang 37 SBT Sinh học 10

Bài tập 7 trang 37 SBT Sinh học 10

Bài tập 8 trang 37 SBT Sinh học 10

Bài tập 9 trang 37 SBT Sinh học 10

Bài tập 10 trang 37 SBT Sinh học 10

Bài tập 11 trang 38 SBT Sinh học 10

Bài tập 12 trang 38 SBT Sinh học 10

Bài tập 13 trang 38 SBT Sinh học 10

Bài tập 14 trang 38 SBT Sinh học 10

Bài tập 15 trang 38 SBT Sinh học 10

Bài tập 16 trang 39 SBT Sinh học 10

Bài tập 29 trang 41 SBT Sinh học 10

Bài tập 1 trang 27 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 2 trang 27 SGK Sinh học 10 NC

Bài tập 3 trang 27 SGK Sinh học 10 NC

3. Hỏi đáp Bài 3 Chương 1 Sinh học 10

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Sinh Học 10 HỌC247

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF