Trắc nghiệm Lịch sử 9 Bài 25 Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 -1950)

Lý thuyết

Trắc nghiệm

BT SGK FAQ
Quảng cáo

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 • Câu 1:

  Sau tạm ước, ở miền Bắc tháng 11/1946 Pháp khiêu khích tấn công quân ta ở đâu? 

  • A. Hà Nội - Bắc Ninh
  • B. Hải Phòng - Lạng Sơn
  • C. Lạng Sơn - Thái Nguyên
  • D. Hải Phòng - Quảng Ninh
 • Câu 2:

  Sau thất bại ở Việt Bắc Pháp thay đổi chiến lược như thế nào? 

  • A. Chuyển sang đàm phán với ta
  • B. Chuyển từ đánh nhanh, thắng nhanh sang đánh lâu dài
  • C. Từng bước rút về nước
  • D. Cầu viện quân Mĩ
 • Câu 3:

  Sau khi kí Hiệp định sơ bộ và Tạm ước thái độ của thực dân Pháp như thế nào? 

  • A. Thực hiện nghiêm chỉnh hiệp định sơ bộ và tạm ước
  • B. Rút quân về nước theo đúng kế hoạch
  • C. Tiếp tục đề nghị đàm phán với ta
  • D. Đẩy mạnh việc chuẩn bị chiến tranh xâm lược nước ta một lần nữa
 • Câu 4:

  Hiệu lệnh toàn quốc kháng chiến nổ ra ở đâu? 

  • A. Hải Phòng
  • B. Thanh hóa
  • C. Hà Nội
  • D. Thái BÌNH
 • Câu 5:

  Pháp mở cuộc tấn công Việt băc sthu đông 1947 vì

  • A. Pháp muốn tiêu diệt cơ quan đầu não của ta
  • B. Pháp vừa nhận viện binh
  • C. Pháp muốn giải tán việc phân tán lực lượng và tập trung lực lượng
  • D. Pháp chuyển từ chiến lược "tằm ăn dâu" sang "đánh nhanh thắng nhanah"
Quảng cáo

Được đề xuất cho bạn