YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sau tạm ước, ở miền Bắc tháng 11/1946 Pháp khiêu khích tấn công quân ta ở đâu? 

  • A. Hà Nội - Bắc Ninh
  • B. Hải Phòng - Lạng Sơn
  • C. Lạng Sơn - Thái Nguyên
  • D. Hải Phòng - Quảng Ninh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 21893

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON