ON
YOMEDIA

Hỏi đáp về Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 -1950)

Sau khi học bài Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 -1950) Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 -1950) có những khó khăn thắc mắc các em hãy đặt câu hỏi tại phần hỏi đáp để được giải đáp, hi vọng sẽ giúp các em hiểu bài nhanh hơn.

YOMEDIA

Danh sách hỏi đáp (30 câu):

 

 

 

YOMEDIA
1=>1