YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sau khi kí Hiệp định sơ bộ và Tạm ước thái độ của thực dân Pháp như thế nào? 

  • A. Thực hiện nghiêm chỉnh hiệp định sơ bộ và tạm ước
  • B. Rút quân về nước theo đúng kế hoạch
  • C. Tiếp tục đề nghị đàm phán với ta
  • D. Đẩy mạnh việc chuẩn bị chiến tranh xâm lược nước ta một lần nữa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 21895

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON