ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1 trang 103 SGK Lịch sử 8

Giải bài 1 tr 103 sách GK Sử lớp 8

Tại sao phong trào độc lập dân tộc ở các nước châu Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất lại bùng nổ mạnh mẽ?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á bùng nổ mạnh mẽ là do những hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất, nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc phải chịu nhiều đau khổ bởi chính sách khai thác thuộc địa của thực dân. Đặc biệt phong trào chịu tác động và ảnh hưởng sâu sắc của Cách mạng tháng Mười Nga - đã chỉ ra con đường đấu tranh giành độc lập là con đường cách mạng vô sản do giai cấp công nhân lãnh đạo.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 103 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1