YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.2 trang 69 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.2 trang 69 SBT Lịch Sử 8

Nội dung của phong trào chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ giai đoạn này là

A. Đấu tranh đòi quyền tự trị cho Ấn Độ.

B. Đấu tranh đòi thực dân Anh cho người Ấn Độ tham gia vào các hội đồng thuộc địa.

C. đấu tranh lật đổ ách thống trị thực dân.

D. đấu tranh đòi quyền độc lập, tẩy chay hàng hoá Anh, phát triển kinh tế dân tộc.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.2

Nội dung của phong trào chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ giai đoạn này là đấu tranh đòi quyền độc lập, tẩy chay hàng hoá Anh, phát triển kinh tế dân tộc.

Chọn: D

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.2 trang 69 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON