YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 103 SGK Lịch sử 8

Giải bài 2 tr 103 sách GK Sử lớp 8

Cách mạng Trung Quốc đã diễn ra như thế nào trong những năm 1919 - 1939?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Cách mạng Trung Quốc trong những năm 1919 - 1939:

  • Nêu những sự kiện chính:
    • Phong trào Ngũ tứ, sự truyền bá chủ nghĩa Mác - Lê-nin và sự thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc.
    • Chiến tranh Bắc phạt 1926 - 1927
    • Nội chiến 1927 - 1937.
    • Cuộc kháng chiến chống Nhật từ năm 1937. Có thể nêu nhận xét.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 103 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON