ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.5 trang 69 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.5 trang 69 SBT Lịch Sử 8

Phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á chịu tác động trực tiếp bởi 

A. Thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga

B. Sự kết thúc của chiến tranh thế giới thứ nhất 

C. Phong trào cách mạng Trung Quốc

D. Chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa của các nước đế quốc.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.4

 
 

Phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á chịu tác động trực tiếp bởi chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa của các nước đế quốc.

Chọn: D

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.5 trang 69 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Lê Bảo An

  1. Em hãy chỉ ra sự khác biệt quan trọng giữa Phong trào Ngũ Tứ và Cách mạng Tân Hơi ?

  (Gợi ý: Em hãy dựa vào khẩu hiệu đấu tranh và những diễn biến của hai biến cố đó.)

  2. Em nhận xét gì về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á trong khoảng thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

  A. Tầng lớp tri thức mới ở nhiều nước Đông Nam Á đã hướng cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc theo con đường dân chủ tư sản.

  B. Giai cấp vô sản ở Đông Nam Á đã từng bước trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào cách mạng.

  C. Các đảng cộng sản được thành lập ở hầu hết các nước Đông Nam Á.

  D. Trong phong trào dân chủ tư sản đã xuất hiện những chính đảng hay phong trào có tổ chức và có ảnh hưởng rộng lớn.

  E. Do bị đàn áp dữ dội, phong trào độc lập dân tộc chỉ diễn ra ở một vài nước có trình độ phát triển cao.

  F. Các cuộc nổi dậy đều giành được thắng lợi.

  3. Em hãy lập bảng niên biểu về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á trong khoảng thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới theo khu vực địa lý.

  THỜI GIAN ĐÔNG BÁC Á ĐÔNG NAM Á NAM Á TÂY Á
  1–5–1919 Phong trào Ngũ Tứ ở Trung Quốc ........................................ ..................................... ......................................
  1919 – 1922 .............................................. ........................................ ...................................... Chiến tranh giải phóng dân tộc ở Thổ Nhĩ Kì
  1921 – 1924 Cách mạng Mông Cổ ........................................ ...................................... ......................................
  Thập niên 1920 .............................................. ........................................ Phong trào tẩy chay hàng hóa của Anh, phát triển kinh tế dân tộc Ấn Độ. ......................................
  1926 – 1927 Chiến tranh cách mạng chống quân phiệt Trung Quốc Khởi nghĩa Xu-ma-tra, Gia-va ở In-đô-nê-xi-a ...................................... ......................................
  1927 – 1937 Nội chiến ở Trung Quốc (giữa hai đảng Quốc – Cộng) ........................................ ...................................... ......................................
  1930 – 1931 .............................................. Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh ở Việt Nam ...................................... ......................................
  1901 – 1936 .............................................. Khởi nghĩa ở Lào do Ông Kẹo và Com-ma-đam chỉ huy ...................................... ......................................
  1930 – 1935 .............................................. Phong trào yêu nước theo xu hướng dân chủ tư sản ở Cam-pu-chia di Achan Hem- chiêu đứng đầu. ...................................... ......................................

  4. Đến năm 1940, khi phát xít Nhật tràn vào Đông Nam Á thì phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc đã có sự thay đổi gì ?

  5. Em hãy kể tên và cung cấp một vài thông tin về tiểu sử các nhà lãnh đạo phong trào dân tộc ở châu Á trong giai đoạn này.

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 •  
   
  minh vương

  Kể tên tất cả các nước thuộc Châu Á

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Lập bảng thống kê về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1