YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.5 trang 69 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.5 trang 69 SBT Lịch Sử 8

Phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á chịu tác động trực tiếp bởi 

A. Thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga

B. Sự kết thúc của chiến tranh thế giới thứ nhất 

C. Phong trào cách mạng Trung Quốc

D. Chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa của các nước đế quốc.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.4

Phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á chịu tác động trực tiếp bởi chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa của các nước đế quốc.

Chọn: D

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.5 trang 69 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON