ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 1.7 trang 70 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.7 trang 70 SBT Lịch Sử 8

Phong trào tư sản ở các nước Đông Nam Á trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh có bước phát triển hơn so với giai đoạn trước là 

A. Xuất hiện các nhóm, các hội do những người yêu nước sáng lập.

B. Có mối liên hệ chặt chẽ với các phong trào khác.

C. Xuất hiện các chính Đảng có tổ chức và ảnh hưởng xã hội rộng lớn.

D. Tất cả các ý trên.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.7

 
 

Phong trào tư sản ở các nước Đông Nam Á trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh có bước phát triển hơn so với giai đoạn trước là xuất hiện các chính Đảng có tổ chức và ảnh hưởng xã hội rộng lớn.

Chọn: C

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.7 trang 70 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1