YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.7 trang 70 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.7 trang 70 SBT Lịch Sử 8

Phong trào tư sản ở các nước Đông Nam Á trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh có bước phát triển hơn so với giai đoạn trước là 

A. Xuất hiện các nhóm, các hội do những người yêu nước sáng lập.

B. Có mối liên hệ chặt chẽ với các phong trào khác.

C. Xuất hiện các chính Đảng có tổ chức và ảnh hưởng xã hội rộng lớn.

D. Tất cả các ý trên.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.7

Phong trào tư sản ở các nước Đông Nam Á trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh có bước phát triển hơn so với giai đoạn trước là xuất hiện các chính Đảng có tổ chức và ảnh hưởng xã hội rộng lớn.

Chọn: C

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.7 trang 70 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Sơn Ca

  nêu nét chính của một số phong trào tiêu biểu ở đông dương

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Bảo An

  1. Em hãy chỉ ra sự khác biệt quan trọng giữa Phong trào Ngũ Tứ và Cách mạng Tân Hơi ?

  (Gợi ý: Em hãy dựa vào khẩu hiệu đấu tranh và những diễn biến của hai biến cố đó.)

  2. Em nhận xét gì về phong trào độc lập dân tộc ở Đông Nam Á trong khoảng thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới.

  A. Tầng lớp tri thức mới ở nhiều nước Đông Nam Á đã hướng cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc theo con đường dân chủ tư sản.

  B. Giai cấp vô sản ở Đông Nam Á đã từng bước trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào cách mạng.

  C. Các đảng cộng sản được thành lập ở hầu hết các nước Đông Nam Á.

  D. Trong phong trào dân chủ tư sản đã xuất hiện những chính đảng hay phong trào có tổ chức và có ảnh hưởng rộng lớn.

  E. Do bị đàn áp dữ dội, phong trào độc lập dân tộc chỉ diễn ra ở một vài nước có trình độ phát triển cao.

  F. Các cuộc nổi dậy đều giành được thắng lợi.

  3. Em hãy lập bảng niên biểu về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á trong khoảng thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới theo khu vực địa lý.

  THỜI GIAN ĐÔNG BÁC Á ĐÔNG NAM Á NAM Á TÂY Á
  1–5–1919 Phong trào Ngũ Tứ ở Trung Quốc ........................................ ..................................... ......................................
  1919 – 1922 .............................................. ........................................ ...................................... Chiến tranh giải phóng dân tộc ở Thổ Nhĩ Kì
  1921 – 1924 Cách mạng Mông Cổ ........................................ ...................................... ......................................
  Thập niên 1920 .............................................. ........................................ Phong trào tẩy chay hàng hóa của Anh, phát triển kinh tế dân tộc Ấn Độ. ......................................
  1926 – 1927 Chiến tranh cách mạng chống quân phiệt Trung Quốc Khởi nghĩa Xu-ma-tra, Gia-va ở In-đô-nê-xi-a ...................................... ......................................
  1927 – 1937 Nội chiến ở Trung Quốc (giữa hai đảng Quốc – Cộng) ........................................ ...................................... ......................................
  1930 – 1931 .............................................. Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh ở Việt Nam ...................................... ......................................
  1901 – 1936 .............................................. Khởi nghĩa ở Lào do Ông Kẹo và Com-ma-đam chỉ huy ...................................... ......................................
  1930 – 1935 .............................................. Phong trào yêu nước theo xu hướng dân chủ tư sản ở Cam-pu-chia di Achan Hem- chiêu đứng đầu. ...................................... ......................................

  4. Đến năm 1940, khi phát xít Nhật tràn vào Đông Nam Á thì phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc đã có sự thay đổi gì ?

  5. Em hãy kể tên và cung cấp một vài thông tin về tiểu sử các nhà lãnh đạo phong trào dân tộc ở châu Á trong giai đoạn này.

  Theo dõi (1) 1 Trả lời
 • minh vương

  Kể tên tất cả các nước thuộc Châu Á

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thùy Trang

  Lập bảng thống kê về phong trào độc lập dân tộc ở châu Á

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  -trong những năm 1918-1939, phong trào độc lập dân tộc pử đông nam á có những nét gì mới?

  -nêu một sô phong trào tiêu biểu dã nổ ra?

  -nhận xét gì vê các phong trào ở các nc đông nam á trong thời gian trên

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON