YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 71 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 3 trang 71 SBT Lịch Sử 8

Hoàn thành các ý sau về phong trào độc lập dân tộc giai đoạn 1918-1939 ở các nước và khu vực châu Á.

- Trung Quốc:...

- Mông Cổ:...

- Ấn Độ:...

- Thổ Nhĩ Kì:...

- Đông Nam Á:...

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

- Trung Quốc: Biểu tình chống đế quốc; Phong trào Ngũ tứ năm 1919.

- Mông Cổ: Cuộc cách mạng nhân dân ở Mông Cổ đưa tới việc thành lập Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ.

- Ấn Độ: Phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ dưới sự lãnh đạo của Đảng Quốc đại do M. Gan-đi đứng đầu.

- Thổ Nhĩ Kì: Thắng lợi của cuộc chiến tranh giải phóng ở Thổ Nhĩ Kì (1919 - 1922) đưa tới việc thành lập nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kì.

- Đông Nam Á: Giai cấp công nhân tích cực tham gia đấu tranh giành độc lập dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của các đảng cộng sản, nhiều cuộc đấu tranh đã diễn ra như cuộc khởi nghĩa ở Gia-va, Xu-ma-tơ-ra (1926 - 1927) ở In-đô-nê-xi-a, phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 - 1931) ở Việt Nam,...

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 71 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON