YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập Thảo luận 2 trang 102 SGK Lịch sử 8 Bài 20

Bài tập Thảo luận 2 trang 102 SGK Lịch sử 8 Bài 20

Em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở các nước Đông Dương?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Nhận xét:
    • Quy mô: Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở các nước Đông Dương diễn ra sôi nổi ở cả 3 nước.
    • Hình thức: được tiến hành dưới nhiều hình thức phong phú
    • Lực lượng tham gia: đông đảo các tầng lớp nhân dân
    • Lãnh đạo: Đảng Cộng sản Việt Nam (sau đổi thành Đả

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận 2 trang 102 SGK Lịch sử 8 Bài 20 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON