YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.8 trang 70 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.8 trang 70 SBT Lịch Sử 8

Từ năm 1940, phong trào dân tộc ở Đông Nam Á có điểm chung là 

A. đều đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản.

B. đều nhằm ách thống trị của thực dân phương Tây, đòi độc lập dân tộc.

C. đều giành được những thắng lợi có ý nghĩa quyết định.

D. đều chĩa mũi nhọn vào chủ nghĩa phát xít Nhật.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.8

Từ năm 1940, phong trào dân tộc ở Đông Nam Á có điểm chung là đều chĩa mũi nhọn vào chủ nghĩa phát xít Nhật.

Chọn: D

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.8 trang 70 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON