YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập Thảo luận trang 103 SGK Lịch sử 8 Bài 20

Bài tập Thảo luận trang 103 SGK Lịch sử 8 Bài 20

Phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a diễn ra như thế nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

  • Phong trào độc lập dân tộc ở In-đô-nê-xi-a chống lại ách thống trị của Hà Lan diễn ra sôi nổi.
  • Trong những năm 1926 - 1927, khởi nghĩa đã bùng nổ ở các đảo Gia-va và Xu-ma-tơ-ra dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản.
  • Do những sai lầm về đường lối mà các cuộc khởi nghĩa diễn ra trong những năm 1926 - 1927 bị thất bại và khủng bố nghiêm trọng.
  • Sau khi khởi nghĩa bị đàn áp, quần chúng đã ngả theo phong trào dân tộc tư sản do Ác-mét Xu-các-nô, lãnh tụ của Đảng Dân tộc đứng đầu.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập Thảo luận trang 103 SGK Lịch sử 8 Bài 20 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON