YOMEDIA
UREKA

Bài tập 3 trang 103 SGK Lịch sử 8

Giải bài 3 tr 103 sách GK Sử lớp 8

Em có nhận xét gì về phong trào độc lập dân tộc ở các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất: Phong trào lên cao, lan rộng khắp các nước, giai cấp vô sản bắt đầu tham gia lãnh đạo cách mạng, trong khi đó phong trào dân chủ tư sản cũng tiếp tục phát triển, tuy vậy các phong trào cuối cùng đều thất bại. Từ năm 1940, phong trào chĩa mũi nhọn vào chủ nghĩa phát xít Nhật.

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 103 SGK Lịch sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF