YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1.6 trang 69 SBT Lịch Sử 8

Bài tập 1.6 trang 69 SBT Lịch Sử 8

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc Đông Nam Á xuất hiện những nét mới là 

A. Phong trào diễn ra dưới ngọn cờ "phò vua cứu nước".

B. Ở tất cả các nước đều có Đảng Công Sản lãnh đạo phong trào.

C. Giai cấp vô sản từng bước trưởng thành và tham gia phong trào lãnh đạo cách mạng.

D. Hoàn toàn đi theo con đường cách mạng vô sản.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1.6

Từ sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, trong phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc Đông Nam Á xuất hiện những nét mới là giai cấp vô sản từng bước trưởng thành và tham gia phong trào lãnh đạo cách mạng.

Chọn: C

-- Mod Lịch Sử 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1.6 trang 69 SBT Lịch Sử 8 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON